माल्दिभ्समा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू नेपाल फर्कनको लागि व्यवस्था गरिएको Chartered Flight सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

माल्दिभ्समा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू नेपाल फर्कनको लागि व्यवस्था गरिएको Chartered Flight सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना